meritมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดกิจกรรมทำบุญศูนย์ฯ ขึ้น โดยมีการถวายเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป รับพร และพรมน้ำมนต์ โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา