มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

คุมสอบ ม.รามบางนา

invigilate
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 บุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้ไปปฏิบัติราชการ ในหน้าที่ กรรมการผู้อำนวยการ ประจำสนามสอบคัดเลือก การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) ของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 ณ.มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขต บางนา

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *