มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์ 1 กลุ่ม

_MG_1119
ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์ 1 กลุ่ม วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ซึ่งประกอบด้วย 1.อาคารปฏิบัติการการศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย สูง 6 ชั้น รวมชั้นใต้ดิน 2.อาคารการประถมศึกษาสูง 7 ชั้น รวมชั้นใต้ดิน 3.อาคารสำนักงานและที่พักสูง 3 ชั้น (ขนาด 5×5 เมตร จำนวน 20 ห้อง)
_MG_1127
_MG_1114
_MG_1133
_MG_1112

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *