มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

วันที่ 8 ตุลาคม มสด นครนายก จัดพิธีไหว้ครู 2558

IMG_0767
วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 การไหว้ครูเป็นวัฒนธรรมไทยแบบหนึ่ง เป็นขนบธรรมเนียมอันงดงามของการแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทิตาคุณที่มีส่วนจะโน้มน้าวจิตใจของผู้เรียนให้รักษาคุณความดี  การไหว้ครู คือ การแสดงถึงความเคารพกตเวทีแต่บุรพาจารย์ ครูอบาจารย์ ผู้ซึ่งประสาทวิชา พิธีในครั้งนี้ประกอบด้วย ภาคเช้า พิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหาร สังฆทาน หลังจากนั่นเวลา 10.09 นาที ผู้นำนักศึกษาประกอบพิธีไหว้ครู รับฟังโอวาทจากอาจารย์ฺ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผอ มสด นครนายก และประกอบพิธีเป็นลำดับ พร้อมทั้งมีการแสดงของนักศึกษา ประกวดพานไหว้ครู และมอบประกาศนียบัตรIMG_0725

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *