มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

นักศึกษาปี 4 ร่วมงานมหกรรมทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 8 (EDUCA 2015)

11
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี่ที่ 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จำนวน 42 คน พร้อมด้วยอาจารย์ภานุวัฒน์ นิ่มนวล  เข้าร่วมงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 8 (EDUCA 2015) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2558  ณ เมืองทองธานี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา 107490401 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย
6

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *