มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

นักศึกษาโครงการความร่วมมือฯ (รมป) มสด นครนายก เข้าร่วมโครงการ “BBL เรียนรู้สร้างสรรค์เติมพลังให้สมอง”

IMG_6028
นักศึกษาโครงการความร่วมมือฯ (รมป) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมโครงการ “BBL เรียนรู้สร้างสรรค์เติมพลังให้สมอง”  ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 120 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2558  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา 107490401 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย ที่จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี่ที่ 4 โดยมี อาจารย์ภานุวัฒน์ นิ่มนวล เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *