มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

สำนักวิทยบริการจัดอบรมการใช้ WBSC. ให้นักศึกษาศูนย์นครนายก

S__28680225 S__28680226 S__28680227

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.  ทีมคณะวิทยากรจากสำนักวิทยบริการ  จัดอบรมการใช้ WBSC. ให้นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก  โดยได้รับการต้อนรับจากคณาจารย์ประจำศูนย์ ฯ

Loading