มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด.นครนายก จัดอบรมทักษะการคิดเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครนายก

20170313_๑๗๐๓๑๓_0001 20170313_๑๗๐๓๑๓_0004 20170313_๑๗๐๓๑๓_0005 20170313_๑๗๐๓๑๓_0010 20170313_๑๗๐๓๑๓_0013 20170313_๑๗๐๓๑๓_0014 20170313_๑๗๐๓๑๓_0019 20170313_๑๗๐๓๑๓_0020

วันที่ 11 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดอบร,โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครนายก ในหัวข้อ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย โดยท่านจิตวัฒน์ วิกสิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งได้รับการต้อนรับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

Loading