มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

1060673 1060724 1060730 1060734 1060912 1060915 1060916

30 มีนาคม 2560  พลเอกจิระ โกมุทพงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดินทางมาเยี่ยมชมการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยได้รับการต้อนรับจาก อ.ธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์ 

Loading