มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ชมรมนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดกิจกรรมร่วมกับบ้านช้างไทย จ.ตราด

2864 3046 3243 20170408_๑๗๐๔๐๙_0030 20170408_๑๗๐๔๐๙_0031 20170408_๑๗๐๔๐๙_0032 20170408_๑๗๐๔๐๙_0047 20170408_๑๗๐๔๐๙_0066 20170408_๑๗๐๔๐๙_0122 S__2818052 เกาะช้าง_๑๗๐๔๐๙_0014 เกาะช้าง_๑๗๐๔๐๙_0030

บ้านช้างไทย จ.ตราด ร่วมกับ ชมรมนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดกิจกรรม สอนงาน สร้างอาชีพ มีอนาคต จัดกิจกรรม การปฏิบัติการด้านการผลิตสื่อสารการศึกษา ภายใต้แนวคิด “สื่อสร้างสรรค์ อนุรักษ์ช้างไทย” กิจกรรมจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 7-9 เมษายน พ.ศ.2560 ณ บ้านช้างไทย จ.ตราด ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติการภาคสนาม และการนำเสนอผลงาน เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษาของชมรมนวัตกรรม เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในวิทยาเขต ศูนย์การศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ 

Loading