มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์นครนายกจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2560

18197830_1322194941208208_218802206_n

18109798_1322194931208209_1361951663_n

18155612_1322194901208212_2015779831_n

18190856_1322194944541541_1598715586_n

18190875_1322194964541539_623915648_n

18191050_1322194957874873_1021228628_n

18191178_1322194967874872_1332548109_n

18191325_1322194977874871_1528341827_n

18191470_1322194934541542_566639118_n

18191524_1322194991208203_1838320655_n

18191546_1322194974541538_412573661_n

18191628_1322194994541536_69135114_n

18191674_1322194917874877_1247670717_n

18197298_1322194914541544_1850735678_n

18197830_1322194941208208_218802206_n (1)

18198019_1322194954541540_446461749_n

18217478_1322194904541545_2032536717_n

วันที่ 26 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก พร้อมทั้งบุคลากรร่วมงาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยไว้สืบไป

Loading