มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

40580

40581

40582

40583

40584

40588

40589

40592

40593

40596

40597

40601

40603

40605

40606

40609

40611

40635

126060

เสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 – 12.00 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 651(ห้องประชุมเฟื่องฟ้า) อาคารเรียนประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก คุณครูศรชัย อุตสีนอก ผู้ช่วยอำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก คุณธัญญา เกษตรภิบา่ล ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก และคณาจารย์ให้การต้อนรับ

Loading