มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

บรรยากาศการเรียนรู้ Pre-teacher program สัปดาห์ที่ 4

Pre-teacher 9 มิ.ย._1

Pre-teacher 9 มิ.ย._2

Pre-teacher 9 มิ.ย._3

Pre-teacher 9 มิ.ย._4

Pre-teacher 9 มิ.ย._5

Pre-teacher 9 มิ.ย._6

Pre-teacher 9 มิ.ย._7

Pre-teacher 9 มิ.ย._8

Pre-teacher 9 มิ.ย._9

Pre-teacher 9 มิ.ย._10

Pre-teacher 9 มิ.ย._11

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการเรียนการสอนโครงการ Pre-teacher program โดยวันนี้เรียนในเรื่องแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยอาจารย์ชัชรี สุนทราภัย และประวัติการศึกษาไทย วิวัฒนาการการศึกษาไทยตั้งแต่สมัยโบราณ- ปัจจุบัน โดยอาจารย์พันทิพย์ สิงห์ปาน ในเวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 533 ศูนย์นครนายก

Loading