มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

บรรยากาศการเรียนรู้ Pre-teacher program วันที่ 30 มิถุุนายน 2560

Pre-teacher30มิ.ย._1

Pre-teacher30มิ.ย._2

Pre-teacher30มิ.ย._3

Pre-teacher30มิ.ย._4

Pre-teacher30มิ.ย._5

Pre-teacher30มิ.ย._6

Pre-teacher30มิ.ย._7

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการเรียนการสอนโครงการ Pre-teacher program ในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยอาจารย์ชัชรี สุนทราภัย ในเวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 537 ศูนย์ฯนครนายก

Loading