มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดสัมมนาครั้งที่ 2 เรื่อง “การจัดการชั้นเรียนโดยใช้เทคนิคการใช้เพลงสำหรับเด็กปฐมวัย” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5

สัมมนาครั้งที่2_1

สัมมนาครั้งที่2_2

สัมมนาครั้งที่2_3

สัมมนาครั้งที่2_4

สัมมนาครั้งที่2_5

สัมมนาครั้งที่2_6

สัมมนาครั้งที่2_7

สัมมนาครั้งที่2_8

สัมมนาครั้งที่2_9

สัมมนาครั้งที่2_10

สัมมนาครั้งที่2_11

สัมมนาครั้งที่2_12

สัมมนาครั้งที่2_13

สัมมนาครั้งที่2_14

สัมมนาครั้งที่2_15

สัมมนาครั้งที่2_16

สัมมนาครั้งที่2_17

สัมมนาครั้งที่2_18

สัมมนาครั้งที่2_19

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดสัมมนาครั้งที่ 2 เรื่อง “การจัดการชั้นเรียนโดยใช้เทคนิคการใช้เพลงสำหรับเด็กปฐมวัย” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจากอาจารย์เนรัญชรา ภัทรปทุมทอง เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารและผู้วางแผนการสอนที่สถานรับเลี้ยงเด็ก คิดสมาย บาย เวลาโฮมสคูล และในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจากอาจารย์วัลยา โฉมทนงค์ และอาจารย์วรางคณา วิงวร ครูประจำโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ได้มาให้ความรู้แก่นักศึกษาและประสบการณ์ต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ณ ห้องขจร 652 อาคาร 6 ศูนย์ฯนครนายก

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *