มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาบริดจ์และมินิบริดจ์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาค ภาค 1

งานบริดจ์ 12-14 สค._1

งานบริดจ์ 12-14 สค._2

งานบริดจ์ 12-14 สค._3

งานบริดจ์ 12-14 สค._4

งานบริดจ์ 12-14 สค._5

งานบริดจ์ 12-14 สค._6

งานบริดจ์ 12-14 สค._7

งานบริดจ์ 12-14 สค._8

งานบริดจ์ 12-14 สค._9

งานบริดจ์ 12-14 สค._10

งานบริดจ์ 12-14 สค._11

งานบริดจ์ 12-14 สค._12

งานบริดจ์ 12-14 สค._13

งานบริดจ์ 12-14 สค._14

งานบริดจ์ 12-14 สค._15

งานบริดจ์ 12-14 สค._16

งานบริดจ์ 12-14 สค._17

งานบริดจ์ 12-14 สค._18

งานบริดจ์ 12-14 สค._19

งานบริดจ์ 12-14 สค._20

งานบริดจ์ 12-14 สค._21

งานบริดจ์ 12-14 สค._22

งานบริดจ์ 12-14 สค._23

สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย และ ชมรมบริดจ์ จังหวัดนครนายก  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาบริดจ์และมินิบริดจ์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาค ภาค 1 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันฯ  ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2560 ณ ห้องเฟื่องฟ้า 651 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *