มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร การรำถวายอาลัย และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 8.00 – 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

 

 

We cannot display this gallery