วันที่ 12 ตุลาคม 2560 บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณรอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

 

 

We cannot display this gallery