เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าพบ นายกิตติพงษ์ ชูประสิทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก