มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์ฯนครนายก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังจิตอาสา ร่วมพัฒนา ต้านทุจริต จิตพอเพียง

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย นำโดย อ.ประพิมใจ เปี่ยมคุ้ม นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังจิตอาสา ร่วมพัฒนา ต้านทุจริต จิตพอเพียง โดยศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ป.ป.ช. มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก สร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริตด้วยกรอบ STRONG จนกระทั่งพัฒนาเป็นวัฒนธรรมต้านทุจริต ด้วยการประยุกต์และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับความโปร่งใส เกิดเครือข่ายชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริต ในเวลา 7.30-15.30 น. ณ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *