วันที่ 18 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย จัดทำแผนบูรณาการการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย และจัดทำ School Mapping สถานศึกษาปฐมวัยในจังหวัดนครนายก โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ มาเป็นประธานเปิดงาน เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก