มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลากลาง จังหวัดปราจีนบุรี

 
 
 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *