มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 ขึ้นเพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่าบทบาท และความสำคัญของตนเอง เนื่องจากเด็กเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไป วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก

cr.โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *