มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมกิจกรรม Music&Lyrics, กิจกรรม movie และกิจกรรม Game เรียนรู้คำศัพท์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ กิจกรรม Music&Lyrics ร้องเพลงพร้อมทำท่าทางประกอบ กิจกรรม movie ชมภาพยนต์และสรุปเนื้อเรื่อง พร้อมนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ และกิจกรรม Game เรียนรู้คำศัพท์ พร้อมใบ้คำจากภาพและทำท่าทางประกอบโดยใช้ Smart classroom วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

 

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *