มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าเยี่ยมชม สังเกตการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิตพัฒนากรุงเทพมหานคร

ในวันที่ 17 กันยายน 2562 คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าเยี่ยมชม
สังเกตการจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมและสัมภาษณ์บุคลากรในสาขาปฐมวัย ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *