มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ประจำปีการศึกษา 2562 “กิจกรรมวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดโครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ประจำปีการศึกษา 2562 “กิจกรรมวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดเพื่อให้รุ่นพี่และรุ่นน้องได้เดินทางร่วมกัน จากถนนทางขึ้นเขื่อนไปจนถึงเขื่อนเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร การเดินและวิ่งร่วมกันนี้แสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคี ในหมู่คณะ และสร้างสัมพันธ์อันดีร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 05.00-13.00 น. ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

 

 

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *