มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด. นครนายก จัดนิทรรศการ “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดนิทรรศการ “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562”  โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอกให้ความสนใจ เข้าร่วมชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *