มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดพิธีถวายสักการะศาลพระภูมิชัยมงคล และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยมีบุคลากรศูนย์ฯ  และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเข้าร่วมพิธีดังกล่าว วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 7.00-8.30 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก