มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ออกแนะแนว ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย แก่นักเรียนที่สนใจในการศึกษาต่อ ในวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.   ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×