มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดงานปฐมนิเทศการฝึกสอนในสถานศึกษา 2 ประจำปีการศึกษา 2563

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดงานปฐมนิเทศการฝึกสอนสถานศึกษา 2 ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัยที่กำลังอยู่ระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยเป็นการแนะนำแนวทางในการฝึกปฏิบัติการสอนและอธิบายรายละเอียดในการจดบันทึกเล่มรายงานการปฏิบัติการสอนต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ภายในงานยังมีการแจกเล่มนิทานสำหรับเด็กปฐมวัยซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ขัติยดา ไชยโย บรรณาธิการสำนักพิมพ์จาก บริษัทเพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) ให้กับนักศึกษาอีกด้วย ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *