มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 3 จากการประกวดแข่งขันผลงานชุดผ้าไทย ตามโครงการ “CDD Young Designer Contest 2020”

ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย นางสาวพันธุ์ทิพย์ สิงห์ปาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ(ฝ่ายกิจการนักศึกษา) นำนางสาวพรพิมล แสนสุขและนางสาวนิยุตา ดีเส็ง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คระครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 3 จากนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกประธานในงาน กับกิจกรรมการร่วมแข่งขันออกแบบชุดผ้าไทยโครงการ “ CDD Yong Designer Contest ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ไม่มีเบื่อ” ที่จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา และนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมอภิปรายในโอกาสพิเศษของวันสตรีสากล ในหัวข้อ “เสริมพลังสตรีสู้ความเสมอภาค ร่วมตัดสินใจ ไร้ความรุนแรง รวมพลังฝ่าวิกฤต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน” กิจกรรมการมอบประกาศณียบัตรแก่สตรีดีเด่นจังหวัดนครนายกประจำปี 2564 อีกทั้งกิจกรรมการแสดงเต้นบาสโลฟจากกลุ่มผู้นำสตรีในจังหวัดนครนายกและกิจกรรมการเดินแบบชุดผ้าไทยจากกลุ่มสตรีดีเด่นจังหวัดนครนายกอีกด้วย ตั้งแต่เวลา 08.30 -13.00 น. ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

 

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *