มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมจัดงาน “การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินโครงการนำร่องระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพื้นที่” โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม ประจำปี 2564

ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมจัดงาน “การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินโครงการนำร่องระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพื้นที่” จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม ประจำปี 2564 และได้รับเกียรติจาก นายอำนาจ แย้มศิริ ปลัดจังหวัดนครนายก เป็นประธานในเปิดงานครั้งนี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและทุกภาคส่วนร่วมมือกันผ่านการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ประสิทธิภาพอันรวดเร็ว โดยใช้จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดนำร่องการเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องชลพฤกษ์ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *