มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์ ฯ นครนายก จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ของฝ่ายยานพาหนะ ครั้งที่ 2/2564

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ นางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์ ฯ นางสาวพันธุ์ทิพย์ สิงห์ปาน ผู้รับผิดชอบฝ่ายยานพาหนะ และพนักงานขับรถ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายยานพาหนะ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรายงานและติดตามผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมออนไลน์ 13 อาคารสำนักงาน ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก ในวันที่ 7 กันยายน 2564

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *