มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนครนายก จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนครนายก จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยในกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดขบวนพาเหรด การประกวดกองเชียร์ การประกวดความพร้อมเพรียงความสามัคคีของแต่ละคณะสี ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมการแข่งจักรยานขาไถ การวิ่งผลัด ในกิจกรรมกีฬาสียังเปิดโอกาสให้สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยการแข่งขันชักเย่อ รวมถึงการได้รับความอนุเคราะห์ สถานที่ จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และโรงพยาบาลนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่อนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล เวชภัณฑ์ และรถกู้ชีพฉุกเฉิน และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย  บุญแก้ว ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 13 มกราคม 2566  เวลา 07.30-12.00 น  ณ โรงยิมกองการพละ  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *