มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ต้อนรับศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะ เพื่อการตรวจเยี่ยมพื้นที่ และรับฟังนโยบายการดำเนินงานด้าน Green & Clean University

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย นางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา นครนายก พร้อมผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ต้อนรับ ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีีและคณะ เพื่อการตรวจเยี่ยมพื้นที่ และรับฟังนโยบายการดำเนินงานด้าน Green & Clean University ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *