มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรม Fun Run ชวนน้องวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล ประจำปีการศึกษา 2566

รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงานและร่วมกิจกรรม Fun Run ชวนน้องวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล ประจำปี การศึกษา 2566 โดยมีบุคลากร อาจารย์ นักศึกษาจากวิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ กองพัฒนานักศึกษา และศูนย์การศึกษา นครนายก เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *