มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการบริการวิชาการในพื้นที่ และชุมชนจังหวัดนครนายก ร่วมกับโครงการสวนเกษตรมหาสนุก และโครงการพัฒนาวิชาชีพครูประถมศึกษาให้มีความเข้มแข็งตามมาตรฐานวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการบริการวิชาการในพื้นที่ และชุมชน จังหวัดนครนายก กิจกรรมที่ 3 ห้องเรียนสร้างสรรค์ สารพันอาหารเพื่อน้อง ร่วมกับ โครงการสวนเกษตรมหาสนุก และ โครงการพัฒนาวิชาชีพครูประถมศึกษาให้มีความเข้มแข็งตามมาตรฐานวิชาชีพครู “กิจกรรมที่ 2 การบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริการวิชาการ และถ่ายทอดนวัตกรรมสู่สังคม” โดย มีนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาการประถมศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านขอนขว้าง จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ จังหวัดปราจีนบุรี

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *