มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับคณะครุศาสตร์ และศูนย์การศึกษา นครนายก จัดอบรมหลักสูตร ศาสตร์คหกรรม (ศิลปะประดิษฐ์ : งานกระดาษ และงานตกแต่ง)

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับคณะครุศาสตร์ และศูนย์การศึกษา นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ศาสตร์คหกรรม (ศิลปะประดิษฐ์ : งานกระดาษ และงานตกแต่ง) โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎา พลอยโสภณ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร. มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา นครนายก กล่าวเปิดการอบรม โดยการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต ในวันที่ 4 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *