มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก พานักศึกษาร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1 SDU Learning Innovation Suan Dusit Lamapang Conference 2024

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก พานักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 13 คน (3 ทีมนำเสนองานวิจัย) ร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1 SDU Learning Innovation Suan Dusit Lamapang Conference 2024 โดยได้รับรางวัล การนำเสนอบทความแบบโปสเตอร์ระดับดีมาก( very good) ประเภทของบทความด้านการจัดการเรียนรู้ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *