มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรม ในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของครู”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรม ในหัวข้อ “การพัฒนา บุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของครู” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 48 คน โดยมี นางชัชรี สุนทราภัย เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี เหมาะสมกับการเป็นครูยุคใหม่ ในวันที่ 11 กรกฎาคม  2567 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *