University for building future teachers มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก "ผลิตครูเพื่ออนาคต": เทคโนโลยีก้าวไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
 

แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

SDU nky Channel

 
 

ประชาสัมพันธ์

 
 • ประชุมวางแผนกลยุทธ์

  ประชุมวางแผนกลยุทธ์

  เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 56 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จักประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เพื่อหารือในการวางแผนและดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยมี นางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เป็นประธาน และคณาจารย์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

   
 •  
 • ประชุมวางแผนกลยุทธ์

  ประชุมวางแผนกลยุทธ์

  เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 56 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จักประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เพื่อหารือในการวางแผนและดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยมี นางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เป็นประธาน และคณาจารย์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

   
 •  
 • เยี่ยมโรงสีข้าวสวนดุสิต

  เยี่ยมโรงสีข้าวสวนดุสิต

  เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 56 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดกิจกรรมพาตัวแทนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม โรงสีข้าวสวนดุสิต ที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยกิจกรรมมีทั้งดูวิดีโอประวัติความเป็นมาของโรงสี เยี่ยมชมโรงสีและกระบวนการผลิต และการทดสอบข้าวในห้องแล็บ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและกันเอง

   
 •  
 • ประชุมแผนกลยุทธ์

  ประชุมแผนกลยุทธ์

  เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 56 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ในเรื่อง “การจัดทำแผนกลยุทธ์ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก” เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดทำ ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

   
 •  
 • สโมสรนครนายก เอฟซี

   
 • อธิการบดีและคณะตรวจเยี่ยมศูนย์

   
 • วันแม่ 2556

   
 • หน่วยงานจังหวัดมาศึกษาดูงาน

   
 • จัดอบรมด้านท่องเที่ยว

   
 • แห่เทียนเข้าพรรษา

   
 
 
 

วิดีทัศน์การจัดการศึกษา ศูนย์นครนายก

 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×