มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: October 22, 2014

ตรวจประกันคุณภาพ55

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินงานประกันคุณภาพ (SAR) ของ สกอ. โดยมี ผศ.สุมาลี นามสมบัติ เป็นประธานในการตรวจฯ และคณะกรรมการที่เข้าร่วมตรวจฯ ทั้ง 4 คน ได่แก่ ผศ.ดร.บุรพร กำบุญ นส.ศิโรรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น นส.เต็มใจ มนต์ไธสงค์ นส.มลธิรา โพธิ์น้อย โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก คณาจารย์ และบุคลากร คอยให้การต้อนรับ …

ตรวจประกันคุณภาพ55 Read More »

เวทีเสวนา

ศูนย์ฯนครนายกจัดเวทีเสวนา “พูดจาหาทางออกประเทศไทย” จังหวัดนครนายก ขอเชิญประชาชนคนไทยทุกท่านแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (วันที่ 7 กรกฎาคม 56 ณ.ห้อง conference , ห้องGreenRoom)

อเมซิ่งโรงเกลือ แกรนด์เซลล์ ช็อปปิ้ง เคาท์ดาว 2013

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 55 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้เข้าร่วมงาน อเมซิ่งโรงเกลือ แกรนด์เซลล์ ช็อปปิ้ง เคาท์ดาว 2013

โครงการหนูน้อยเรียนรู้อาเซียน

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 55 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดโครงการหนูน้อยเรียนรู้อาเซียน โดยร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ถึงประเทศในอาเซียนต่างๆเพื่อให้ความรู้

กิจกรรม “การบริจาคโลหิต”

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 55 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้เข้าร่วมกิจกรรม “การบริจาคโลหิต” โดยร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดนครนายกและกาชาดจังหวัดนครนายก.

ร้อยสายธาร ผ่านยุคสมัย ร่วมสายใย ปฐมวัยนครนายก

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 55 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดกิจกรรม “ร้อยสายธาร ผ่านยุคสมัย ร่วมสายใย ปฐมวัยนครนายก” ขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการลอยกระทง

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×