แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for October 24th, 2014

 
 • จัดทำแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ58

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมเพื่อทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

   
 •  
 • ประชุมสายสนับสนุนก่อนเปิดเทอม1_57

  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ.ห้องประชุมผู้อำนวยการ ศูนย์นครนายก ได้จัดประชุม บุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปี การศึกษา 2557 รับฟังนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานแต่ละด้านของสายสนับสนุนวิชาการ โดยมี อ.ชัยยศ ชาวระนอง เป็นประธาน

   
 •  
 • เตรียมความพร้อม1_57

  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ.ห้องประชุม ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้จัดประชุมเรื่อง การเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 มีผู้ประสานงานวิชาการ บุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนองให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

   
 •  
 • รายงานตัวนักศึกาษา 2557

  เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้ทำการรายงานตัว มอบตัว และประชุมผู้ปกครองหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557 ในการรายงานตัวนักศึกษาในครั้งนี้ได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดย ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก และทำการประชุมผู้ปกครอง

   
 •  
 • ศูนย์นครนายก พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

   
 • ดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลคุณากร

   
 • ต้อนรับคณาจารย์คณะครุศาสตร์

   
 • เตรียมความพร้อมSAR รอบ2

   
 • เตรียมความพร้อมSAR

   
 • คุมสอบ ม.รามบางนา

   
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×