แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for October 24th, 2014

 
 • สงกรานต์57

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557 เวลา 11.30 น. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้บริหารเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2557 ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานศูนย์ฯ โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ อ.พรใจ แก้วสุข รองผู้อำนวยการศูนย์ มาเข้าร่วมพิธีและได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยในโอกาสนี้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวผู้บริหารเพื่อขอพรด้วย

   
 •  
 • แคแสดวิชาการ

  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกเข้าร่วมการประชุมวิชาการการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 “แคแสดวิชาการ 57” ในหัวข้อ ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาคน ทั้งนี้งานวิจัยของศูนย์ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความผูกพันต่อองค์การของบุคลาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมากได้รับคำชมในเรื่องเทคนิควิธีการวิจัยและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับผู้วิจัยจากคณะกรรมการเป็นอย่างดียิ่ง ในระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษานา 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

   
 •  
 • ร่วมกิจกรรมงานมะปรางหวานมะยงชิด ณ.บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 2 เมษายน 57 ในงานมะยงชิดมะปรางหวาน ประจำปี 2557 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้รับเกียรติจาก ทางจังหวัดฯและสมาคมมะปรางมะยงชิด ให้เป็นผู้ดำเนินงานจัดการประกวดธิดามะปรางหวานมะยงชิด โดยมีบุคลากรจากศูนย์ฯเป็นคณะกรรมการ และ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ เป็นประธานการตัดสินการประกวด

   
 •  
 • สืบสานศิลปวัฒนธรรมขนมไทย

  เมื่อวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2557 และ วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2557 ณ ห้องเรียน 112 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต การศึกษานอกที่ตั้ง ศูนย์นครนายกได้จัด โครงการ : สืบสานศิลปวัฒนธรรมขนมไทยขนมท้องถิ่นโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนครนายกแบบ มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษานอกที่ตั้ง ศูนย์นครนายก โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ การอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่องเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำรับขนมไทยและขนมท้องถิ่นโดยให้ความรู้ด้านประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการของขนมไทยขนมท้องถิ่น การฝึกทำขนมท้องถิ่น […]

   
 •  
 • โครงการ:นวัตกรรมเสริมสร้างของเล่นพื้นบ้าน

   
 • เลือกตั้งกรรมการ ประเภทคณาจารย์ประจำ

   
 • จัดงานเลี้ยงรับพี่กลับบ้าน

   
 • เข้าค่ายลูกเสือ

   
 • ประชุมบุคลากรและตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

   
 • คลินิกวิจัย

   
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×