แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for October 24th, 2014

 
 • หน่วยงานจังหวัดมาศึกษาดูงาน

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ดร.เรณุมาศ กุละศิริมา และคณะ รวมไปถึงหน่วยงานภายนอก ได้แก่ พัฒนาสังคมจังหวัดนครนายก เขตพื้นที่การศึกษานครนายก วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก และท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก เข้าศึกษาดูงานเรื่องการวิจัยเชิงพัฒนาพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมอาคารและห้องต่างๆในศูนย์ฯ โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก และบุคลากรประจำศูนย์ฯคอยให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

   
 •  
 • จัดอบรมด้านท่องเที่ยว

  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดอบรมในหัวข้อ “การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว” ให้กับนักศึกษาชมรม นันทนาการและการท่องเที่ยว โดยมี นายประวัติ มุ่งเจริญรัตน์ วิทยากรจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก ให้ความรู้ด้านท่องเที่ยวแก่นักศึกษา โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 56

   
 •  
 • แห่เทียนเข้าพรรษา

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2556 ขึ้น เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างคึกคักและสนุกสนาน เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 56

   
 •  
 • ทำบุญศูนย์

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดกิจกรรมทำบุญศูนย์ฯ ขึ้น โดยมีการถวายเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป รับพร และพรมน้ำมนต์ โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา

   
 •  
 • ร่วมจัดนิทรรศการ

   
 • ตรวจเยี่ยมโฮมเบเกอรี่ นครนายก

   
 • แสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปี 2555

   
 • คณะผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

   
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×