มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: November 2014

แนะแนวการศึกษาและจัดนิทรรศการ ณ . โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

20/11/57 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก แนะแนวการศึกษาและจัดนิทรรศการ ณ . โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งภายในงานได้มีหลายสถาบันเข้าร่วม Default Gallery Type Template This is the default gallery type template, located in: /hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php. If you’re seeing this, it’s because the …

แนะแนวการศึกษาและจัดนิทรรศการ ณ . โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง Read More »

ทำกิจกรรมหน้าเสาธง

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการสื่อสารระหว่างครูกับเด็ก ครูกับผู้ปกครอง การทำกิจกรรมหน้าเสาธงด้วยเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย หลังจากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มประจำตามชั้นเรียนทุกระดับชั้นเพื่อจัดกิจกรรมสงบ ได้แก่ นิทาน เพลง คำคล้องจอง ปริศนาคำทาย ตามแผนฯ และสื่อการสอน ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก 20/11/57 Default Gallery Type Template This is the default gallery type …

ทำกิจกรรมหน้าเสาธง Read More »

ออกแนะแนวการศึกษา ณ. โรงเรียนปิยชาติพัฒนา

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยรายภัฏสวนดุสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ออกแนะแนวการศึกษา ณ. โรงเรียนปิยชาติพัฒนา Default Gallery Type Template This is the default gallery type template, located in: /hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php. If you’re seeing this, it’s because …

ออกแนะแนวการศึกษา ณ. โรงเรียนปิยชาติพัฒนา Read More »

สนุกคิดกับวิทย์ และนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้ให้นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่องสนุกคิดกับวิทย์ และนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการณ์จริง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างนักศึกษาและครู ณ โรงเรียนอนุบาลคุณากร จังหวัดนครนายก ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 Default Gallery Type Template This is the default gallery type …

สนุกคิดกับวิทย์ และนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2 Read More »

เยี่ยมชมศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายก

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 และ 17 พฤศจิกายน 2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ หลักสูตรศึกษาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ได้เข้าศึกษาเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายก ในรายวิชา การศึกษาพิเศษ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของเด็กพิการและเรียนรู้วิธีการดูแลการเอาใจใส่และการจัดกิจกรรมให้กับเด็กพิการในแต่ระด้านซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้ และ ได้ประสบการณ์จริง โดยมีอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ณัฏฐกัญญา ยิ่งสัมพันธ์เจริญ และ อาจารย์ สุชาศนีย์ ศรีพันธุ์ เป็นผู้ดูแล Default Gallery …

เยี่ยมชมศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายก Read More »

All about ASEAN

เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 นักศึกษาชมรม Student Music คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้จัดโครงการ All about ASEAN โดยมีอาจารย์ รวี ศิริปริชยากร อาจารย์ประจำหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย ให้เกียรติเป็นประธาน Default Gallery Type Template This is the default …

All about ASEAN Read More »

โครงการบริการวิชาการ เรื่องสนุกคิดกับวิทย์ และนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลันราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้ให้นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่องสนุกคิดกับวิทย์ และนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการจริง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างนักศึกษาและครู ณ.โรงเรียนอนุบาลคุณากร จังหวัดนครนายก Default Gallery Type Template This is the default gallery type template, located …

โครงการบริการวิชาการ เรื่องสนุกคิดกับวิทย์ และนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×