แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for November 19th, 2014

 
 • สนุกคิดกับวิทย์ และนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้ให้นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่องสนุกคิดกับวิทย์ และนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการณ์จริง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างนักศึกษาและครู ณ โรงเรียนอนุบาลคุณากร จังหวัดนครนายก ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 Default Gallery Type Template This is the default gallery type […]

   
 •  
 • เยี่ยมชมศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายก

  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 และ 17 พฤศจิกายน 2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ หลักสูตรศึกษาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ได้เข้าศึกษาเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายก ในรายวิชา การศึกษาพิเศษ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของเด็กพิการและเรียนรู้วิธีการดูแลการเอาใจใส่และการจัดกิจกรรมให้กับเด็กพิการในแต่ระด้านซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้ และ ได้ประสบการณ์จริง โดยมีอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ณัฏฐกัญญา ยิ่งสัมพันธ์เจริญ และ อาจารย์ สุชาศนีย์ ศรีพันธุ์ เป็นผู้ดูแล Default Gallery […]

   
 •  
 • All about ASEAN

  เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 นักศึกษาชมรม Student Music คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้จัดโครงการ All about ASEAN โดยมีอาจารย์ รวี ศิริปริชยากร อาจารย์ประจำหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย ให้เกียรติเป็นประธาน Default Gallery Type Template This is the default […]

   
 •  
 • โครงการบริการวิชาการ เรื่องสนุกคิดกับวิทย์ และนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย

  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลันราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้ให้นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่องสนุกคิดกับวิทย์ และนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการจริง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างนักศึกษาและครู ณ.โรงเรียนอนุบาลคุณากร จังหวัดนครนายก Default Gallery Type Template This is the default gallery type template, located […]

   
 •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×