แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for November 21st, 2014

 
 • แนะแนวการศึกษาและจัดนิทรรศการ ณ . โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

  20/11/57 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก แนะแนวการศึกษาและจัดนิทรรศการ ณ . โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งภายในงานได้มีหลายสถาบันเข้าร่วม Default Gallery Type Template This is the default gallery type template, located in: /hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php. If you’re seeing this, it’s because the […]

   
 •  
 • ทำกิจกรรมหน้าเสาธง

  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการสื่อสารระหว่างครูกับเด็ก ครูกับผู้ปกครอง การทำกิจกรรมหน้าเสาธงด้วยเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย หลังจากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มประจำตามชั้นเรียนทุกระดับชั้นเพื่อจัดกิจกรรมสงบ ได้แก่ นิทาน เพลง คำคล้องจอง ปริศนาคำทาย ตามแผนฯ และสื่อการสอน ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก 20/11/57 Default Gallery Type Template This is the default gallery type […]

   
 •  
 • ออกแนะแนวการศึกษา ณ. โรงเรียนปิยชาติพัฒนา

  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยรายภัฏสวนดุสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ออกแนะแนวการศึกษา ณ. โรงเรียนปิยชาติพัฒนา Default Gallery Type Template This is the default gallery type template, located in: /hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php. If you’re seeing this, it’s because […]

   
 •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×