มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: December 19, 2014

เพื่อนพี่อาสาพาน้องพัฒนาท้องถิ่น

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดทำโครงการ “เพื่อนพี่อาสาพาน้องพัฒนาท้องถิ่น” โดยมีนักศึกษาชมรมอาสาพัฒนาและอาหาร จำนวน 48 คน ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 23 คน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 25 คน  นักศึกษาศิษย์เก่า นางสาวสาลินี พุทธสุวรรณ์  อาจารย์รวี ศิริปริชยากร  และที่ปรึกษาโครงการอาจารย์ภานุวัฒน์ นิ่มนวล   โดยโครงการเน้นการทำกิจกรรมให้นักศึกษานำความรู้จากภาคทฤษฏีในห้องเรียนมาใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในท้องถิ่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เงิน …

เพื่อนพี่อาสาพาน้องพัฒนาท้องถิ่น Read More »

ร่วมกิจกรรมกับ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง

เมื่อวันที่  18 ธันวาคม 2557  ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ ตำบลเขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมกับรายการสารคดีคนลองป่า โดยมี ต๊อก ศุภกร ร่วมกันพัฒนา ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ ป่าภาคกลางนครนายก ซึ่งมีกิจกรรมพรวนดินปลูกพืชที่เป็นอาหารให้สัตว์ที่บาดเจ็บ และทำความสะอาดกรงเสือ กรงหมี โดยรายการออกอากาศทางช่อง GMM CHANNCL ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00 น. เป็นการถ่ายทำที่สนุกสนาน นักศึกษามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี …

ร่วมกิจกรรมกับ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×