แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for December 22nd, 2014

 
  • ประกวดผลงานการผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย “Stop motion”

    เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดกิจกรรมประกวดผลงานการผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย “Stop motion” ประจำปีการศึกษา 1/2557 เป็นผลงานการผลิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา 4000111โดยมีอาจารย์ผู้สอนคือ อ.ดร.จิระ จิตสุภา ผลงานดังกล่าวมีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาห้อง NA,NB รวมทั้งหมด 22 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มได้ร่วมออกแบบ และวางแผนตลอดภาคเรียนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลาย ตามหลักการจินตวิศวกรรม สอดคล้องกับทฤษฎีจิตวิทยาและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย บรรยากาศในวันตัดสินเต็มเปี่ยมความภาคภูมิใจ และตื่นเต้นกับผลการประกวด […]

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×